Vietnam Math Circle

Vietnam Math Circle là một chương trình phi lợi nhuận. 

Mục tiêu của chương trình là giúp các em học sinh hiểu về bản chất của Toán học, học giỏi Toán, và ứng dụng các kiến thức Toán trong học tập và công việc hàng ngày. Cụ thể:

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ 06/02/2024. Hạn đăng ký là 31/03/2024.

Chúng tôi hi vọng đạt được những mục tiêu này thông qua: 

Các khối lớp và học phí:

     VMC6 được xây dựng cho học sinh lớp 6, 

     VMC78 được xây dựng cho học sinh lớp 7 và lớp 8,

     VMC9 được xây dựng cho học sinh lớp 9,

     VMC Tổ hợp được xây dựng cho học sinh cấp 3.

Học trực tiếp tại Hà Nội. Học phí: 250k/1 buổi/1 tuần. 

Học trực tuyến. Học phí: 200k/1 buổi/1 tuần